Monthly Archive: May 2019

चला तुळशीला पाणी घालूया..

आपल्या पूर्वजांनी मानवी जीवनाच्या कल्याणासाठी अभ्यासपूर्ण अनेक छोटे मोठे नियम आपल्या दैनंदिन जीवनात घालून दिले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे रोज सकाळी तुळशीला पाणी घालणे. चला मग या छोट्याश्या नियमांचे मोठे महत्व पाहू.. *१) अध्यात्मिक महत्व* याबाबत पुराणामध्ये एक रंजक कथा…
Read more